Thứ Ba ngày 07 tháng 4 năm 2020

Lại thêm một buổi sáng nhảy múa cùng số liệu COVID-19

Theo thông lệ, khoảng 8g sáng (tức 7g sáng ở VN), Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc cập nhật số liệu về tình hình dịch bênh COVID-19 của nước mình. Và sáng nay, các trang web thống kê cập nhật gây ngạc nhiên khi TQ chỉ có thêm 2 ca chết, so với 97 ca hôm trước. Cả thế giới chỉ thêm 9-11 ca chết, so với tăng 100 ca hôm trước.

Sau đó, có tin TQ trong ngày 23-2-2020 có tới 989 người chết. Quả là 1 con số kinh hoàng. Mãi tới 10g, số liệu mới gút lại: trong ngày 23-2 có thêm 159 người chết (phá kỷ lục ngày 12-2 với 146 người chết). Đây là ngày có số người chết nhiều nhất tới nay. Ngay ở đại lục TQ cũng có kỷ lục 150 người chết.

P.H.P.