Thứ Hai ngày 15 tháng 7 năm 2024

Kevin Mayer từ Disney trở thành tân CEO của TikTok

ByteDance ngày 19-5-2020 đã công bố việc bổ nhiệm ông Kevin Mayer vào vị trí Tổng giám đốc (CEO) của nền tảng video ngắn TikTok, và Giám đốc Điều hành (COO) của ByteDance, công ty công nghệ Internet Trung Quốc – Mỹ có trụ sở tại Beijing và là công ty mẹ của TikTok.

TikTok cho biết: Với vai trò là CEO của TikTok, Kevin sẽ lãnh đạo nền tảng video ngắn này tiếp tục phát triển thành một cộng đồng toàn cầu của những nhà sáng tạo nội dung tài năng, người dùng yêu thích các nội dung đa dạng và các nhãn hàng muốn tiếp cận và tương tác với người dùng một cách hiệu quả. Kevin sẽ báo cáo trực tiếp cho Nhà sáng lập và cũng là Tổng giám đốc của ByteDance, ông Zhang Yiming.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.