Thứ Năm ngày 05 tháng 8 năm 2021

Apple iPhone 12 series dự báo có giá ra mắt tương đương iPhone 11

Dòng iPhone 12 series được cho là sẽ được Apple ra mắt toàn cầu ngày 13-10-2020 sau khi lỡ hẹn tháng 9.

Chúng chạy chip mới A14 Bionic, có mặt đầu tiên trên tablet iPad Air 2020 ra mắt trong sự kiện tháng 9 thiếu iPhone.

Xin mời đọc nội dung đầy đủ trên MediaOnline.