Thứ Bảy ngày 24 tháng 7 năm 2021

Tương lai Win-Win: số hóa điện lực năm 2025

Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến toàn cầu “Win-Win Future” Huawei Better World Summit 2020 Phiên họp Huawei Digital Power đã được Huawei tổ chức vào ngày 30-10-2020. Chủ đề của hội nghị trực tuyến này là “Số hóa điện lực 2025” (Power Digitalization 2025). Các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới chia sẻ các kinh nghiệm và giải pháp: ngày nay, các nhà khai thác toàn cầu nên ứng phó với những cơ hội và thách thức như thế nào trước những thay đổi trong thế giới số, dưới sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và nền kinh tế số?

Ông Zhou Taoyuan, Chủ tịch dòng sản phẩm điện kỹ thuật số của Huawei, nói rằng: “Năng lượng, là nền tảng của thế giới kỹ thuật số, đã trở thành một phần quan trọng và là điểm quan trọng của khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế kỹ thuật số. Toàn bộ ngành công nghiệp cần phải coi trọng ngành năng lượng nhiều hơn nữa.”

Với sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới nổi như 5G, đám mây, AI, dữ liệu lớn và Internet cho vạn vật (IoT), quá trình chuyển đổi số đã khởi động, mở ra kỷ nguyên kỹ thuật số nơi mọi thứ được cảm nhận, kết nối và thông minh, “trí thông minh được kết nối khắp nơi, ở khắp nơi” (ubiquitous Connected, omnipresent intelligence) đang trở thành hiện thực. Điều này đã khiến sự phát triển của 5G và các trung tâm dữ liệu lớn trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng đồng thời, việc xây dựng 5G và trung tâm dữ liệu với quy mô lớn và nhanh chóng đã mang lại những thách thức to lớn cho cơ sở hạ tầng năng lượng, chẳng hạn như tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng, thời gian xây dựng kéo dài và chi phí vận hành và bảo trì cao.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.