Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022

A Phủ check-in New Year 2021

Xin 1 phút tự sướng. Để A Phủ thỏ thẻ cho mấy Mị tường: cái sự nghiệp selfie coi vĩ đại thiệt nhưng nó cực lắm. Nhứt là selfie để check-in ngày Tết Dương lịch 1-1-2021 với hy vọng ngày này năm tới, bạn Mark Zuckerberg sẽ cho Nàng AI nhắc nhớ lại. Selfie tới 3 em lịch bloc phải nói là ngang một công trình luận án tiến sĩ quốc dân á.

Chỉ xin vì trót thương A Phủ mà mấy Mị bình tĩnh, chớ manh động.

À, A Phủ đọc tên năm mới 2021 là Two Egg Two Have (Hai Trứng Hai Có) á. bÙ LẠI CHO 2020 – Hai Không Hai Không, trớt quớt. Thây kệ….

P.H.P.