Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

INFOGRAPHICS: Thông số kỹ thuật của dòng smartphone Samsung Galaxy S21 series

Sansung Electronics (Hàn Quốc) ngày 15-1-2021 đã công bố các Infographics Thông số kỹ thuật của dòng smartphone Samsung Galaxy S21 series.

Do hình trên MediaOnline phải crop resize lại vì hình gốc quá lớn, nếu cần hiển thị rõ chi tiết, bạn có thể xem và download ảnh gốc tại đây.

Galaxy S21/S21+ | Galaxy S21 Ultra

MEDIAONLINE