Thứ Sáu ngày 30 tháng 7 năm 2021

Google đổi logo ngày Valentine’s Day 2021

Vào ngày lễ Tình nhân Valentine’s Day 14-2-2021, Google đã cho thay logo của hãng trên trang chủ Google Search bằng một Google Doodle động mừng sự kiện này.

Doodles động này sẽ thay đổi thành 2 hình thức.

Và khi click lên Doodle này, bạn sẽ được mở tới trang chuyên về Valentine’s Day.

ANH PHÚ