Thứ Năm ngày 04 tháng 3 năm 2021

Happy the Leap Day 2020!

Ngày 29-2-2020, Google thay đổi logo của trang chủ Google Search với Doodle ghi dấu ngày nhuận (Leap Day) của năm dương lịch.

Hãng tin BBC News có một câu hỏi thú vị: Vậy người sinh ngày 29-2 sẽ tính tuổi như thế nào? (Leap day birthdays: ‘How old are you really?’) Người Âu Mỹ có tập quán chỉ tính tuổi vào ngày sinh nhật. Thí dụ tôi sinh ngày 28-2-1900 thì đúng ngày 28-2-2020 mới đặng đại thượng thọ grand great birthday 120 tuổi á. Vậy hỗng lẽ người sinh ngày 29-2 phải 4 năm mới được 1 tuổi? Theo tôi đề xuất, do 4 năm mới có một lần sinh nhật, nên người sinh ngày 29-2 cứ 4 năm mới tính tuổi 1 lần, mỗi lần thêm … 4 tuổi. Còn trong thời gian 4 năm đó thì vẫn giữ như tuổi cũ. Haha.

HAPPY THE LEAP DAY 2020!

P.H.P.