Thứ Tư ngày 08 tháng 2 năm 2023

Cầu hôn hot girl

Có một hot girl tuyên bố chỉ chấp nhận lời cầu hôn của người đờn ông nào có 30-40 tỷ đồng trong tài khoản.

Nếu như còn trẻ dại, A Phủ sẽ coi đây như một dự án đầu tư mạo hiểm, vì nghe nói cô ấy sở hữu tài sản tới 50 tỷ đồng. Để có số vốn đầu tư, A Phủ sẽ mở vòng gọi vốn Series XYZ hay hỏi vay bạn bè với lãi suất ngân hàng cộng 5% tip. Sau khi ván đã đóng hòm, à lộn, đóng thuyền, hết tuần trăng mật mà còn sống sót, A Phủ sẽ thanh toán cả vốn lẫn lời còn có bonus.

Ảnh minh họa mượn từ FB một ông em trốn vợ qua Mỹ xách môtô chở cô Noel đi phát quà Giáng sinh.

P.S: Tiếc quá, có một bạn đồng giới với A Phủ đã trao nhẫn cầu hồn, à lộn, cầu hôn cho hot girl kia rồi. Đời mà, các dự án đầu tư mà hời thì chẳng dễ gì đến tay mình.

A.P.