Thứ Hai ngày 15 tháng 7 năm 2024

Viên thuốc Google phát hiện ung thư

google-nano-pill

 

 

Nhóm Google X của hãng Google đang phát triển một viên thuốc gọi là Nano Pill mà sau khi được nuốt vào bụng ai đó, nó sẽ tìm kiếm phát hiện các tế bào ung thư bên trong cơ thể người đó. Và khi được phát triển hoàn thiện, nó còn có khả năng tiêu diết tất cả các loại tế bào ung thư ngay từ giai đoạn đầu tiên.

Hệ thống mà Google X đang nghiên cứu được gọi là “Nền tảng hạt nano” nhằm bắt các hạt nano phải làm những công việc mà con người muốn. Họ đang phát triển 2 thiết bị riêng rẽ. Ngoài viên thuốc nuốt vào người, còn có một thiết bị thông minh có thể đeo được sẽ thu hút các hạt nano để có thể kiểm soát chúng.

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Singapore 30-10-2014)

+ Nguồn ảnh: Internet. Thanks.