Thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2022

Microsoft Việt Nam hỗ trợ đào tạo Khoa học máy tính và Công nghệ cho thanh thiếu niên vùng sâu vùng xa

classroom

Dự án “Tăng cường kỹ năng công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển” đã được Cục Công nghệ Thông Tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Microsoft Việt Nam và Trung tâm Công nghệ Thông tin Vietnet (Vietnet- ICT) hợp tác khởi động ngày 7-6-2016. Dự án này nhằm mục đích góp phần thu hẹp khoảng cách số, khơi dậy niềm đam mê, phát triển những kiến thức và kỹ năng về khoa học máy tính, tư duy điện toán, ứng dụng CNTT cho thanh thiếu niên thông qua việc xây dựng bộ tài liệu mới, tổ chức các khóa bồi dưỡng cho giáo viên, học sinh và thanh thiếu niên ở những vùng khó khăn. Hơn thế, nó sẽ mang lại cơ hội cho các bạn trẻ tham gia các sân chơi sáng tạo và trải nghiệm thực tế về nghề nghiệp trong tương lai.

Xin mời đọc bài trên Media Online