Thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2020

Apple iPhone 7 Plus và iPhone 6s Plus khác nhau những gì?

iPhone-7plus-vs-iPhone-6s-plus
 
Ngoài những đặc điểm và tính năng giống nhau (nên chúng tôi không liệt kê ở đây), hai thế hệ iPhone 7 Plus và 6s Plus của Apple có nhiều điểm khác nhau. Sự so sánh này nhằm giúp bạn dễ chọn lựa hơn.
 
Xin mời đọc bài trên Media Online
iphone-6s-plus--iphone-7-plus-antenna