Thứ Hai ngày 27 tháng 9 năm 2021

Thông báo mới nhất của Samsung Việt Nam về Galaxy Note7

GalaxyNote7

Tiếp theo thông báo ngày 11-10-2016 về việc tiến hành chương trình thu hồi và hoàn tiền đối với smartphone Galaxy Note7 tại Việt Nam, ngày 14-10, Samsung Vina đã có thêm thông báo nhằm hoàn thiện chương trình mà công ty nhấn mạnh là để “đặt lợi ích người tiêu dùng lên hàng đầu”.

Xin mời đọc bài trên Media Online