Thứ Tư ngày 16 tháng 6 năm 2021

Huawei và những con số phát triển của năm 2016

Trong cuộc gặp gỡ giới truyền thông công nghệ cuối năm 2016 tại TP.HCM, Huawei Việt Nam đã đưa ra những con số và những nét chấm phá giúp vẽ lên hình ảnh của tập đoàn công nghệ này trong năm 2016 trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng.

Xin mời đọc bài trên Media Online