Thứ Sáu ngày 20 tháng 5 năm 2022

Card đồ họa Colorful iGame GTX 1080 X-TOP-8G Advanced ép xung sẵn

 

Gia đình card đồ hoạ iGame của hãng Colorful ngày 24-2-2017 đã được bổ sung một thành viên mới là iGame GTX 1080 X-TOP-8G Advanced ép xung sẵn được trang bị khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của game thủ.

Xin mời đọc bài trên Media Online