Thứ Năm ngày 29 tháng 10 năm 2020

Hội thảo Kiến tạo Không gian làm việc hiện đại nhờ đám mây Microsoft

Sáng 29-3-2017 tại TP.HCM, Microsoft Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Kiến tạo Không gian làm việc hiện đại nhờ đám mây Microsoft (Workshop Modern Workplace with Microsoft Cloud).

Cuộc hội thảo này diễn ra nhân dịp Microsoft công bố khảo sát Asia Workplace 2020 Study về sự sẵn sàng của các tổ chức và người lao động cho quá trình chuyển đổi sang môi trường làm việc hiện đại (modern workplace).

Xin mời đọc bài trên Media Online