Thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2020

Tổng dung lượng dữ liệu của thế giới vào năm 2025 sẽ gấp 10 lần năm 2016

 

163 zettabyte (ZB) là tổng dung lượng dữ liệu mà toàn thế giới sẽ tạo ra vào năm 2025. Đó là dự báo của Sách Trắng Data Age 2025 do David Reinsel, John Gantz và John Rydning, ba nhà phân tích của Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDC, biên soạn trong tháng 3-2017 với sự bảo trợ của hãng Seagate Technology.

Xin mời đọc bài trên Media Online