Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023

Công ty công nghệ VNG tiến hành lên sàn chứng khoán tại Mỹ

 
Sáng 30-5-2017 (theo giờ Việt Nam), tháp tùng chuyến thăm cấp cao chính thức của Thủ tướng Việt Nam tới Mỹ, Công ty VNG đã chính thức ký kết thỏa thuận với sàn chứng khoán của giới công nghệ Mỹ NASDAQ để IPO trở thành doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đầu tiên lên sàn chứng khoán lớn thứ hai thế giới này.
 
Xin mời đọc nội dung trên Media Online