Thứ Bảy ngày 06 tháng 3 năm 2021

“Cuộc chiến” taxi truyền thống và taxi công nghệ: sao không lấy lợi ích hành khách là mục tiêu?

 

Từ khi ra đời đến nay, loại hình chia sẻ phương tiện đi lại trên nền công nghệ luôn bị các phương tiện vận chuyển truyền thống coi là “kẻ thù không đội trời chung” ở bất cứ nơi nào nó xuất hiện.

Xin mời đọc bài trên báo Phụ Nữ TP Online

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.