Thứ Ba ngày 27 tháng 7 năm 2021

Microsoft và những con số

Windows 10 đã và đang tiếp tục trở thành hệ điều hành được nhiều người lựa chọn. Microsoft cho biết đây cũng là nền tảng trọng điểm giúp Microsoft phát triển hệ sinh thái đối tác mạnh mẽ cùng những cơ hội mới để đẩy mạnh tăng trưởng và nhu cầu khách hàng.
 
Ở đây là một số con số thống kê thú vị về Windows 10 và hệ sinh thái xoay quanh đó vừa được Microsoft đưa ra.
Xin mời đọc nội dung trên Media Online