Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022

Giới thiệu dịch vụ điện toán đám mây trên nền tảng công nghệ Microsoft

 

Sự kiện “Giới thiệu dịch vụ điện toán đám mây trên nền tảng công nghệ Microsoft” do Microsoft Việt Nam phối hợp cùng Công ty Technology Solutions Việt Nam và Hội Tin học TP.HCM (HCA) tổ chức tại TP.HCM ngày 14-6-2017 nhằm giúp các đối tác và doanh nghiệp tìm hiểu và khai thác hiệu quả các giải pháp điện toán đám mây (Cloud) trên nền tảng Microsoft.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online