Thứ Hai ngày 20 tháng 3 năm 2023

Thêm thương hiệu smartphone Tecno Mobile vào Việt Nam

 

Thiệp mời điện tử dự sự kiện chào sân Việt Nam ngày 29-6-2017 của thương hiệu smartphone Tecno Mobile được thiết kế đẹp và ấn tượng khi lồng ghép với ảnh chân dung của mỗi khách mời. Nó không chỉ tạo sự khác biệt mà còn cho thấy sự trân trọng của người mời.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online