Thứ Tư ngày 04 tháng 10 năm 2023

Uber có thêm tính năng đặt xe cho người thân

                                                                                     

Ứng dụng di động đặt xe theo yêu cầu Uber ngày 29-6-2017 đã giới thiệu tính năng mới cho phép người dùng đặt xe giúp người thân, kể cả khi người đó không cài ứng dụng Uber trên điện thoại. Uber cho biết, với tính năng mới này, một lần nữa Uber khẳng định cam kết trong việc mang những chuyến đi an toàn, tin cậy và tiết kiệm đến với tất cả mọi người, đặc biệt là người ở độ tuổi cao niên.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online