Thứ Ba ngày 09 tháng 3 năm 2021

Điện thoại di động trên máy bay nguy hiểm thế nào?

Ảnh: BBC News

 

Nếu bạn lên máy bay thì nhiều khả năng là bạn mang theo điện thoại di động. Nhưng sự phức tạp kỹ thuật của điện thoại làm các hãng hàng không và chính phủ lo ngại, và với trường hợp điện thoại Samsung bị lỗi mới đây thì mối lo ngại là đúng.

Xin mời đọc bài.