Chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021

Huawei Việt Nam khởi động Chương trình học bổng Hạt giống Viễn thông năm 2017

 

Huawei Việt Nam ngày 9-8-2017 đã công bố khởi động Chương trình học bổng “Hạt giống Viễn thông Tương lai” (Telecom Seeds for the Future) năm 2017 dành cho các sinh viên tiêu biểu chuyên ngành công nghệ thông tin và viễn thông ICT Việt Nam. Đây là lần thứ hai, Huawei mang chương trình học bổng toàn cầu này đến Việt Nam.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online