Thứ Ba ngày 09 tháng 3 năm 2021

Những con số Microsoft

 

Ngành công nghệ thường không hoài niệm quá khứ mà là nơi tôn vinh những giá trị sáng tạo. Đó là điều mà CEO Microsoft, ông Satya Nadella tổng kết trong thư gửi nhân viên trong ngày đầu nắm giữ cương vị (4-2-2014). Và dưới đây là những giá trị sáng tạo của Microsoft qua những con số cập nhật tới hết 6 tháng đầu năm của 2017.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online