Thứ Bảy ngày 06 tháng 3 năm 2021

Live Stream Nhật thực 21-8-2017 ở Mỹ

 

LIVE STREAM NHẬT THỰC:

Tạp chí Time (Mỹ) tổ chức live stream với công nghệ thực tế ảo 360 Degree VR trên kênh YouTube.