Thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021

Thế giới an ninh mạng lằn ranh mong manh

(PL)- Trong thế giới bảo mật thì người tốt kẻ xấu dường như đứng trước lằn ranh mong manh, nếu chống tội phạm không đúng thì cũng có thể thành tội đồ.

Nguy cơ an ninh mạng ngày càng lớn tỉ lệ thuận với mức độ phủ rộng và ứng dụng của các hệ thống mạng Internet, cũng như với kỹ năng ngày càng “lên tay” của bọn tội phạm tin học. Trong cuộc chiến an ninh mạng thì những vấn đề về đạo đức và pháp luật vẫn đang là những chủ đề tranh luận gay gắt.

Xin mời đọc bài in trên báo Pháp Luật TP.HCM Chủ nhật 27-8-2017 và trên báo Pháp Luật TP Online

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.