Thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021

Giao lưu “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT-Viễn thông” tại Đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM


 

Chương trình giao lưu “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng Công nghệ Thông tin – Viễn thông” do Hội Tin học TP.HCM (HCA) tổ chức đã diễn ra sáng 29-8-2017 tại trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM ở Thủ Đức với hơn 900 sinh viên chuyên ngành CNTT cùng các diễn giả, chuyên gia đến từ các tổ chức, vườm ươm doanh nghiệp và các doanh nghiệp CNTT.

Đây là cuộc giao lưu thứ tư nằm trong chuỗi sự kiện hoạt động cộng đồng 2017 – Chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT – VT” của HCA diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10-2017 tại 12 trường ĐH ở TP.HCM và Bình Dương.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online