Thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021

VinaPhone giảm được 3 phần 4 số lượng tin nhắn rác

 

Số liệu về việc chặn tin nhắn rác thời gian qua đã được các nhà mạng di động báo cáo tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông quý 3-2017, diễn ra chiều ngày 2-10-2017.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online