Thứ Năm ngày 23 tháng 3 năm 2023

Kính báo về việc bảo trì server

 

Trong một vài ngày tới kể từ hôm nay 10-10-2017, trang web của chúng ta có lúc nào đó sẽ phải tạm down một thời gian ngắn để dịch vụ hosting của mình ở USA thực hiện việc bảo trì và di chuyển server.

Tôi xin bạn thứ lỗi cho sự bất tiện mà tôi không thể tránh khỏi này. Mong được các bạn tiếp tục đồng hành cùng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.

In the next few days from today 10-10-2017, our page will some time have to temporarily down time for our hosting service in the USA to perform maintenance and moving server.
I apologize for the inconvenience I have inevitable. May you continue to accompany me. Sincerely thank you all.

I’m so so sorry my friends!

PHẠM HỒNG PHƯỚC