Thứ Năm ngày 23 tháng 3 năm 2023

2018 sẽ là năm của trí tuệ nhân tạo tại Microsoft

                   

 

Lịch sử phát triển của con người đã minh chứng một điều: những thay đổi vượt bậc không xuất phát từ một công nghệ đột phá đơn lẻ, mà đòi hỏi sự kết hợp của nhiều yếu tố bổ trợ cùng lúc.

Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu vào khoảng năm 1760 tại Anh là kết quả của sức mạnh hơi nước, giúp gia tăng sản xuất quặng sắt và phát triển những công cụ máy đầu tiên.

Tương tự, sự phát triển song song của bộ xử lý vi mạch, lưu trữ bộ nhớ, chương trình phần mềm và các yếu tố khác đã dẫn đến cuộc Cách mạng Máy tính vào đầu những năm 1970. Tên chính thức của nó là cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba hay Cách mạng Số (Digital Revolution).

Còn bây giờ, trong những ngày đầu năm 2018, con người đang bước vào thời cao điểm của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, một cuộc cách mạng được dự tính sẽ mang đến sự thay đổi cho tất cả các tổ chức, các ngành nghề và các dịch vụ công trên toàn thế giới. Đây là giai đoạn của cuộc cách mạng với AI – trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence).

Microsoft cho biết họ tin rằng 2018 là năm mà AI sẽ bắt đầu trở nên chính thức, và bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống trên nhiều phương diện, một cách thực sự rộng khắp và ý nghĩa.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online.