Thứ Hai ngày 08 tháng 3 năm 2021

Thạch Sanh và Lý Thông

 

Buổi trưa một ngày cuối năm Đinh Dậu, Saigon mưa lộn mùa sụt sùi, tôi ầu ơ ví dầu ru:

“Đời nay thiên hạ lộn sòng

Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều”.

Thằng cháu ngoại cưng nhứt trần đời buông bình sữa, khều khều ông ngoại:

– Con nghe nói họ Thạch là của người Khờ-me Nam bộ, còn họ Lý là của người Kinh…

Cái thằng thiệt tình… Mới có hơn tháng rưỡi tuổi mà đã làm tuột mood, làm mất hứng ông ngoại của nó.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.