Thứ Sáu ngày 30 tháng 7 năm 2021

Cái cây mà biết nói năng

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ

Tết trồng cây có ý nghĩa cổ súy mọi người tham gia trồng cây mới, gây rừng, mở rộng thảm thực vật bảo vệ môi trường sống và lấy gỗ phục vụ đời sống người dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khi khởi xướng Tết trồng cây vào cuối năm 1959 đã viết trên báo Nhân Dân rằng: “Miền Bắc ta có độ 14 triệu, trong đó có 3 triệu là trẻ em thơ ấu, còn 11 triệu người từ 8 tuổi trở lên đều có thể trồng cây… mỗi tết trồng độ 15 triệu cây” và kết luận: “Trong 10 năm, phong cảnh nước ta ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hòa hơn, cây lấy gỗ đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta.”

Gần 10 năm sau, tháng 2-1969 (nghĩa là ít tháng trước khi qua đời), Chủ tịch Hồ Cí Minh cũng viết trên báo Nhân Dân khẳng định lần nữa rằng: “Tết trồng cây là ngày mở đầu cho việc trồng cây suốt cả năm.” Và không phải trồng cây một cách hình thức, vô tội vạ. Người khởi xướng phong trào Tết trồng cây ở Việt Nam viết: “Việc trồng cây ngày càng hướng vào những yêu cầu thiết thực như lấy gỗ, cây ăn quả, cây chắn gió phục vụ thâm canh lúa, bảo vệ đê, bao đồi, chống xói mòn, chống cát bay… Những dải rừng được trồng ở ven biển, dọc đường giao thông, trong thôn xóm, đã có tác dụng lớn.”

Còn bứng cây đang sống tươi tốt từ nơi này sang trồng chỗ khác chỉ có ý nghĩa lưu niệm. Đặc biệt là cây đã trưởng thành. Làm vậy cũng không có nghĩa là “kiến tạo”, mà có thể là “tao kiện” do có ai đó thắc mắc khi công lao mình vun trồng bao năm qua đã bị chuyển giao cho ai đó.  

Kinh nghiệm từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây cho thấy, nịnh phải là một nghệ thuật và thậm chí lên tới mức thượng thừa công phu state of the art. Chớ nịnh một cách sống sượng và trơ trẽn thường làm mất hình ảnh của người được nịnh. Tội nghiệp người ta!

Tất nhiên, nếu thích, người ta vẫn có thể vung tiền bứng nguyên một cây lớn nào đó, kể cả cây cổ thụ, để cho ai đó trồng vào một nơi nào đó mang ý nghĩa lưu niệm. Chuyện bình thường như cục đường, chẳng có gì mà ầm ĩ. Nhưng đó không liên quan gì tới Tết trồng cây giàu ý nghĩa. Và sẽ tốt cho tất cả nếu như việc lưu niệm đó là trồng một cây xanh mới ươm với nguyên tắc “trồng cây nào, tốt cây ấy”.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh từ Internet. Thanks.