Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021

Tự thán

 

Đang sống bình thường, tự nhiên Tết đến.
Đang vui như tết, tự nhiên hết Tết.
Dẫu biết là quy luật muôn đời.
Vẫn khi hốt hoảng, lúc hụt hẫng.
Mà chỉ còn 349 ngày nữa chứ mấy
Đối với những người có lòng yêu tết.
Giống như tôi!
Let’s countdown to Lunar New Year of the Pig. 
349…..