Thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021

Thay kênh là bình thường, nhưng thay thế nào để khỏi bất thường

 

Chuyện khách hàng của dịch vụ truyền hình cáp trả tiền VTVcab ở khu vực Hà Nội từ ngày 1-4-2018 bị mất hàng chục kênh quen thuộc và thay vào đó là hơn chục kênh “lạ” đang gậy không ít bức xúc lẽ ra không nên có.

Xin mời đọc bài trên báo Phụ Nữ TP.HCM Online.