Chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021

Tốt… thất nghiệp

 

Anh bạn Lê Hoàng Trọng mới show cái “logo” này trên Facebook của mình.

Hay là 500 anh em nhà ta lập thỉnh nguyện thư kiến nghị bác Nha Nặng cho in cái “logo” này lên phôi bằng tốt nghiệp đại học hén.

Ngàn lời cắn cỏ ngậm vành xin lỗi cụ Nguyễn Du mà chế thơ Kiều rằng:
Trăm năm trong cõi thiên đường
Tốt rồi thất nghiệp có chung tiền đồ.

P.H.P.