Thứ Ba ngày 13 tháng 4 năm 2021

Ngẫm và Nghĩ: Bảo hiểm xã hội

Phước cho muôn dân nếu việc điều chỉnh bảo hiểm xã hội là để bảo vệ quyền lợi người đóng bảo hiểm chứ không phải để giải cứu quỹ.

P.H.P.