Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2024

Người khiếm thị có quyền sử dụng các dịch vụ ngân hàng theo cách của họ

Ngân hàng Nhà nước đã bật đèn xanh cho các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán mở tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng cho những người khiếm thị có yêu cầu. Điều này có thể vui với người này, thêm lo cho người khác.

Thực tế trước nay hầu như các ngân hàng đều lấy lý do “người khiếm thị thiếu hành vi năng lực” để từ chối cung cấp các dịch vụ thanh toán điện tử, thẻ ngân hàng cho đối tượng này. Họ có lý của mình khi lo xảy ra những nguy hiểm tổn hại tiền bạc cho cả nạn nhân lẫn ngân hàng. Ngay tới người sáng mắt còn liên tục để xảy ra những sự cố ngân hàng mất bạc tỷ thì nói chi tới người khiếm thị.

Xin mời đọc bài trên báo Phụ Nữ TP.HCM Online.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Một người khiếm thị ở Mỹ đang sử dụng máy Talking ATM. (Nguồn: AFB).