Thứ Bảy ngày 01 tháng 4 năm 2023

Tám điều bạn cần biết về Google Assistant Tiếng Việt


Hãy cùng nói “Xin chào” với Google Assistant – phiên bản Việt hóa. Google Assistant giúp bạn trò chuyện cùng Google và hỗ trợ bạn làm nhiều việc trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ vào những bước phát triển vượt bậc trong công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính và phương pháp học máy (Deep Learning), bạn chỉ cần nói với Google Assistant và yêu cầu hỗ trợ hoặc đơn giản là tán gẫu. Google Assistant Tiếng Việt chính thức được Google cung cấp cho các điện thoại Android (chạy hệ điều hành Android từ 5.0 trở lên) từ ngày 6-5-2019 và một thời gian ngắn sau đó là trên điện thoại iPhone (chạy iOS 9.1 trở lên).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.