Thứ Sáu ngày 20 tháng 5 năm 2022

Samsung mở rộng địa bàn hoạt động của Thư viện Thông minh Lưu động đến với nhiều trẻ em vùng xa hơn

Công ty Điện tử Samsung Vina ngày 26-12-2019 đã công bố kế hoạch mở rộng hoạt động của dự án Thư viện Thông minh Lưu động (TMLĐ), nâng tổng số xe vận hành lên 4 xe. Thư viện TMLĐ là một thư viện STEM (Science – khoa học, Technology – công nghệ, Engineering – kỹ thuật và Maths – toán học) thu nhỏ, đặt trên xe để có thể di chuyển đến nhiều nơi, tiếp cận với nhiều trường học ở cách xa trung tâm. Đây là một dự án trách nhiệm xã hội (CSR) của Samsung Vina phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM thực hiện từ năm 2018.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.