Thứ Bảy ngày 23 tháng 10 năm 2021

Có thật ông Trump chỉ đóng thuế 750 USD một năm?

Chính xác, ông ấy chỉ phải nộp (nộp tiền khác đóng thuế) có 750 USD. Báo Mỹ New York Times ngày 27-9-2020 (2 ngày trước cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống của 2 đảng tại Ohio) đã đăng bài của nhóm tác giả (Russ Buettner, Susanne Craig and Mike McIntire) viết rằng ông Trump chỉ phải nộp 750 USD cho khoản thuế năm của mình.

Và 2 ngày sau, ngày 29-9, cũng báo này đăng bài thứ 2 của nhóm tác giả đó và có thêm 1 người nữa (Russ Buettner, Mike McIntire, Susanne Craig and Keith Collins) giải thích vì sao ông Trump chỉ phải nộp có 750 USD cho khoản tiền thuế năm.

Thực tế là ông Trump có một khoản tín dụng thuế, gọi là General Business Credit (GBC), nôm na là một dạng refund hoàn thuế (có khác là không được rút tiền) mà người dân chỉ có thể sử dụng để cấn trừ các bill thuế. Trong trường hợp của Trump, ông có 22,7 triệu USD GBC tồn từ những năm trước.

Đối với năm 2017, thuế phải trả của ông là 7.435.857 USD và ông sử dụng 7.435.107 USD GBC để cấn trừ. Số tiền còn lại phải trả là 7.435.857 – 7.435.107 = 750 USD. Vì sao Trump không cấn trừ hết mà để dư 750 USD? Phải chăng ông không muốn mang tiếng mình không hề đóng một xu thuế nào. Kỳ cục chết, ngượng dữ lắm cơ.

Theo báo NYT, đây không phải là thuế lợi tức (income tax) vì doanh nghiệp lõi (core business) của ông Trump được miễn do khai bị lỗ – negative income. Nó là thuể AMT (Alternative Minimum Tax) – một loại thuế song song (parallel tax) được thiết lập để đề phòng các nhà giàu tìm cách hợp pháp để lách thuế lợi tức.Còn vì sao báo NYT lại đăng bài kiểu như vậy, dành trọn 2 ngày cho các anti-Trump lên đồng, thì phải hỏi tổng biên tập á. Mà phải nói là họ khôn róc mấu. Đăng bài 1 đặt vấn đề và bài 2 giải quyết vấn đề thì ai mà kiện cho được.

Còn vì sao báo NYT lại đăng bài kiểu như vậy, dành trọn 2 ngày cho các anti-Trump lên đồng, thì phải hỏi tổng biên tập á. Mà phải nói là họ khôn róc mấu. Đăng bài 1 đặt vấn đề và bài 2 giải quyết vấn đề thì ai mà kiện cho được.

Chuyện nước Mỹ, đặc biệt là chuyện của Sir Đô Năm Trăm vi diệu lắm cơ, A Phủ hỗng có rành nên hỗng lạm bàn. A Phủ cũng chẳng muốn gây mất đoàn kết trong các bạn mình khi để bị lôi vào cuộc tranh cãi lưỡng đảng Con Lừa và Con Voi. Ở đây, A Phủ chỉ thắc mắc và hoang mang ở cái con số 750 USD mà thôi.

Đây là hai bài báo đó. A Phủ có thuê bao báo NYT trả tiền đàng hoàng nên không sợ link giả đâu.

P.H.P.