Chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS mới trên Cloud giúp tăng khả năng làm việc tập thể và cơ hội cho sinh viên

Tại cuộc họp báo online dành cho khu vực Đông Nam Á sáng 24-2-2021, ông Gian Paolo Bassi, CEO của SOLIDWORKS, thuộc Công ty phần mềm Dassault Systèmes (Pháp) đã giới thiệu về 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS với những tùy chọn mới dựa trên nền tảng đám mây để giúp gia tăng tính làm việc tập thể cho các nhà thiết kế 3D, cũng như tăng khả năng tuyển dụng cho sinh viên.

Các tùy chọn này đã được công bố tại 3DEXPERIENCE World 2021 lần đầu tiên được tổ chức hoàn toàn online từ ngày 8 đến ngày 11-2-2021. Sự kiện thường niên của Dassault Systèmes này là nơi tập hợp một cộng đồng 3D sôi động gồm các nhà thiết kế, kỹ sư, nhà sản xuất, doanh nhân và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để học hỏi, tham gia, khám phá và chia sẻ kiến thức với nhau về cách tăng cường đổi mới và chuyển đổi doanh nghiệp của họ.

Hai sự chọn lựa mới mang đến những cách mới để thiết kế, cộng tác, chia sẻ và vượt trội này là 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS dành cho những người sản xuất (3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers) và 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS dành cho sinh viên (3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Students). Chúng sẽ cung cấp cho các nhà sản xuất và sinh viên quyền truy cập dựa trên đám mây vào môi trường kỹ thuật số mạnh mẽ hàng đầu thế giới để đổi mới thiết kế, kỹ thuật và cộng tác.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline