Thứ Sáu ngày 17 tháng 9 năm 2021

Giải pháp Dell Hybrid Client tăng tính linh hoạt cho nhân viên và đội ngũ IT

Công ty Dell Technologies vừa công bố giải pháp Dell Hybrid Client (điện toán máy khách kết hợp) để đáp ứng những nhu cầu mới của các doanh nghiệp, người dùng cuối và đội ngũ IT. Dell Hybrid Client là phần mềm quản lý tập trung máy khách, có thể triển khai với một số máy tính để bàn hoặc thiết bị di động của Dell, giúp cho nhân viên bắt tay vào việc nhanh chóng với trải nghiệm nhất quán. Phần mềm điện toán máy khách mới đi kèm với tính năng quản lý đám mây kết hợp (hybrid cloud), giúp việc truy xuất ứng dụng và dữ liệu dễ dàng hơn dù chúng ở trên đám mây công cộng (public cloud), đám mây riêng (private cloud) hay trên thiết bị của người dùng.

Khi số lượng đám mây kết nối ngày càng tăng, các tổ chức cần triển khai và duy trì dữ liệu, cũng như ứng dụng tại nhiều địa điểm khác nhau một cách dễ dàng, tránh tạo gánh nặng lên vai đội ngũ IT hoặc làm giảm hiệu suất của nhân viên. Dell Hybrid Client đơn giản hóa và cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng và đội ngũ IT, đồng thời vẫn bảo đảm sự bảo mật và linh hoạt xuyên suốt các thiết bị và môi trường làm việc. Các tính năng như những ứng dụng làm việc hàng ngày được tích hợp sẵn, lướt web an toàn và các công cụ khác đều có thể dùng được ngay và có thể quản lý thông qua đám mây, giúp cho nhân viên tùy chọn cách thức và nơi làm việc sao cho phù hợp với bản thân nhất.

Xin mời đọc bài trên MediaOnline

https://mediaonlinevn.com/2021/04/23/giai-phap-dell-hybrid-client-tang-tinh-linh-hoat-cho-nhan-vien-va-doi-ngu-it/