Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM trở thành đối tác đào tạo an ninh mạng đầu tiên của Fortinet tại Việt Nam

Hợp tác với Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) xây dựng Học viện An ninh Mạng Fortinet Academy, Fortinet hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng chuyên gia an ninh mạng có kiến thức và kỹ năng toàn diện cho Việt Nam.

Trong thông cáo báo chí ngày 11-3-2022, Fortinet, công ty đa quốc gia Mỹ chuyên về các giải pháp an ninh bảo mật mạng được tích hợp và tự động hóa trên phạm vi rộng, thông báo đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), nhằm cung cấp cho sinh viên ngành công nghệ của trường các khóa đào tạo đầu ngành về an ninh mạng, đồng thời cung cấp chứng chỉ đào tạo sau khi sinh viên tốt nghiệp khóa học. Trên cơ sở hợp tác này, sinh viên HUTECH sẽ được trang bị các kỹ năng an ninh mạng cần thiết theo yêu cầu từ chương trình giảng dạy của Fortinet, giúp họ có đủ kiến thức và kỹ năng để trở thành thế hệ chuyên gia an toàn thông tin kế tiếp bảo vệ mục tiêu chuyển đổi số an toàn của Việt Nam.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.