Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2024

Thơ “Chúc mừng Năm mới” do AI sáng tác

Đầu năm còn hơi bị quởn, ông bạn Trương Văn Năng của A Phủ lại nhờ trí tuệ nhân tạo AI sáng tác bài thơ “Chúc Mừng Năm Mới”. (Ông bạn dùng tài khoản OpenAI để touch cái em chatbot ChatGPT ra bài thơ này).

Ảnh từ Public Internet. Thanks.

Chúc mừng năm mới, chúc mừng ngày mới

Đến với chúng ta với nhiều hy vọng

Đến với chúng ta với nhiều ước mơ

Để chúng ta cùng nhau khắc họa tương lai

.

Chúc mừng năm mới, chúc mừng ngày mới

Đến với chúng ta với nhiều niềm vui

Đến với chúng ta với nhiều ý nghĩa

Để chúng ta cùng nhau tạo nên những giây phút thăng hoa

.

Chúc mừng năm mới, chúc mừng ngày mới

Đến với chúng ta với nhiều thành công

Đến với chúng ta với nhiều thử thách

Để chúng ta cùng nhau khẳng định sức mạnh của con người

.

Chúc mừng năm mới, chúc mừng ngày mới

Đến với chúng ta với nhiều ý tưởng

Đến với chúng ta với nhiều ước mơ

Để chúng ta cùng nhau tạo ra những gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời.

.

Thơ do Trí tuệ nhân tạo AI sáng tác