Thứ Ba ngày 16 tháng 7 năm 2024

Những ý tưởng thiết kế ngộ nghĩnh mà tiện dụng

Quả là những nhà thiết kế trang trí nội thất, ngoại thất này có những ý tưởng tuyệt vời. Những tác phẩm của họ ngộ nghĩnh, lạ mắt nhưng thật tiện dụng.

Thiết kế phải vì con người, vì cuộc sống. Có thể bay bổng, thậm chí đồng bóng, nhưng cuối cùng vẫn phải đạt được cái mục tiêu là phục vụ con người (con người ở đây là con người nói chung – quảng đại quần chúng – chớ hỗng phải chỉ một “nhóm lợi ích” nào nhé).

* Nguồn: Internet (xin cảm ơn tác giả)

* Người tìm chọn và chia sẻ: KIẾN LƯỢM LẶT (Maryland 14-11-2012)