Thứ Ba ngày 24 tháng 5 năm 2022

VIDEO: Intel Việt Nam sau một năm 2015 sôi động và tầm nhìn tới năm 2019 không chỉ biết bán chíp

 160302-intel-gapgo-baochi-01_resize

 

Cuộc gặp gỡ báo chí đầu năm 2016 do Intel Việt Nam tổ chức tại TP.HCM chiều ngày 2-3-2016.

Xin mời xem video: