Thứ Hai ngày 27 tháng 9 năm 2021

Khám phá Samsung Galaxy Note7 qua ảnh

samsung-galaxy-note7-01

Video chính thức giới thiệu Samsung Galaxy Note7 do Samsung công bố ngày 2-8-2016.

Hình ảnh từ website của Samsung.

Xin mời xem trên Media Online

samsung-galaxy-note7-24