Thứ Ba ngày 02 tháng 3 năm 2021

Cớ sao lại chê chuyện người ta xếp hàng?

 
Tuần rồi, cộng đồng mạng lại có thêm dịp kẻ chê, người khen chuyện người ta xếp hàng từ sớm trước giờ khai trương cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam của một hệ thống cửa hàng tiện lợi nổi tiếng thế giới mở tại TP.HCM.
 
Xin mời đọc bài trên báo Phụ Nữ TP.HCM Online
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Ảnh: PNO